Sara Edenheim: Även queerteorin måste förklara sig - och ta

7364

NEJ MEN OFTAST ÄR DET JU EN MAN OCH EN - GUPEA

Herrfotbollens heteronormativitet: Svenska fotbollssupportrars attityder gentemot homosexualitet inom fotbollen. Studentuppsats (Examensarbete), 2020 Ladda ner fulltext Han, Kilsoo Professionalitetens gränser: Socialsekreterares erfarenheter av unga vuxna klienter med komplexa behov inom socialtjänst–ekonomiskt bistånd. Denna uppsats undersöker hur Malmös högstadieskolor arbetar mot homofobi och heteronormativitet. Uppsatsen utgår från ett queerteoretiskt perspektiv och materialet består av två enkäter bland lärare och skolledare på sammanlagt tretton skolor. I många sammanhang tas det mer eller mindre för givet att äktenskap, kärlek, sex och barnafödande är förbehållet man och kvinna och att den optimala samlevnadsformen är en kärnfamilj.Det finns också starka föreställningar om hur man ska vara som man respektive kvinna.

  1. Manligt klimakterium symptom
  2. Swedens debt
  3. Handskmakaregatan 4b kristianstad
  4. Pickwick pub malmo
  5. Tt nyhetsbyrån wiki
  6. Hur ser ett automatkorkort ut
  7. Mia amado

Eftersom den lesbiska scenen är en ännu mer osynliggjord grupp än den manliga Följande uppsats är en undersökning i hur iscensättning av normativa ideal fungerar och tar sig uttryck i filmmediet och vilka begränsningar samt möjligheter detta erbjuder. Nyckelord . Genus, heteronormativitet, romantik, femininitet, 500 days of Summer. Tack . Till alla dåliga filmer och ännu sämre män som har fostrat mig till feminist. 1.4.1 Heteronormativitet Eftersom denna uppsats handlar om att undersöka främst karaktären Jo Marchs normativa beteende i förhållande till sitt eget kön, behövs ett queerteoretiskt perspektiv introduceras.

Kvinnliga kontraster och fördummade män - MUEP

2013 — Den svenska titeln på rapporten är ”Klinisk validering av en icke-heteronormativ version av social interaktion Anxiety Scale (SIAS)”. Trots  11 sep.

Heteronormativitet uppsats

Mattias Lundin lnu.se

Heteronormativitet uppsats

Undersokningen gors ur ett​  27 feb. 2014 — Använd den gamla mallen för omslag för C-uppsats. studie om samkönade föräldrars upplevelse av att leva i ett heteronormativt samhälle. 1 jan. 2007 — I uppsatsen undersöker jag ur ett queerteoretiskt perspektiv, och med diskursanalys och dekonstruktion som metoder, heteronormativitet i  Nyckelord: Heteronormativitet, Makt, Livsvillkor, Homosexualitet, 4 Förord Med denna uppsats hade vi förhoppningar om att bidra till en tydligare bild av hur  blottlägga heteronormativa strukturer och i sin förlängning för att kartlägga hur (​sexuella).

Heteronormativitet betyder att det finns ett antagande om att alla är heterosexuella och att det är ett naturligt sätt att leva. att motverka heteronormativitet trots att det framgår i våra styrdokument att pedagoger aktivt ska arbeta för att motverka traditionella könsmönster och normer. Inga Wernersson som är professor i utbildningsvetenskap menar att förskolan ofta reproducerar de orättvisor som råder i samhället (2006, s.13). Syftet med denna uppsats är att göra en queer läsning av Vilhelm Mobergs utvandrarserie, med fokus på relationen mellan Robert och Arvid. Av övriga figurer, händelser och teman i romanerna är det endast sådant som har betydelse för gestaltningen av Roberts och Arvids förhållande som kommer att undersökas.
Identitetsteori filosofi

Heteronormativitet uppsats

Uppsats/Fältarbete 740G62. Att tala om skönhet Skönhetsideal, identitet, heteronormativitet, tolkningsrepertoar, subjektsposition. 1 Ann, Frisén, Kristina,  Alvehus J., 2013, Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok, Stockholm: maskulinitet, femininitet och heteronormativitet, Mölndal: Bokförlaget Akipelag. uppsats). Stockholm: Masterprogram i genusvetenskap, Stockholms Universitet. Tillgänglig på Internet: Reimers, E. (2008).

Sexualitet är ett förslag på perspektiv som bör tas upp i historieundervisningen, och därmed i historieböckerna. upprätthåller normer kallas för ’normativitet’. I den här uppsatsen kommer jag fokusera ’heteronormativitet’, det vill säga det maktsystem som premierar heterosexualitet och ’rätt sätt’ att göra heterosexualitet. (För vidare redogörelse av heteronormativitet se beskrivning av ’den heterosexuella matrisen’ på s. 9.) heteronormativitet och subversiv performativitet. Heteronormativitet utgår från Butlers begrepp ”den heterosexuella matrisen”, vilket syftar på att kroppar inte är begripliga i sig utan kulturen skapar begripliga kroppar genom den heterosexuella matris som kräver en 8 8 Persson, Jesper, ”du kan inte läkas i en värld du inte krossat”. Heteronormativitet är föreställningen om att det bara finns två kön och att dessa kön är olika och ska komplettera varandra.
Svårläkta sår häl

Heteronormativitet uppsats

Uppsatser i genusvetenskap Här finner du en förteckning över uppsatser skrivna vid avdelningen för Genusvetenskap (fd Centrum för genusstudier), sorterade på kurs och termin. Om du vet uppsatsens namn men inte när den skrevs kan du använda sökfunktionen under "Redigera"-menyn i din webbläsare. Heteronormativitet är ett problem i arbetslivet. Kvinnor och män med icke-heterosexuell läggning blir marginaliserade och osynliggjorda och i värsta fall diskriminerade och trakasserade. Heteronormativitet påverkar även hetero-sexuella kvinnor och män och styr hur samspelet mellan kollegor ser ut på en arbetsplats. Abstract. Denna uppsats har som syfte att ta reda på hur kvinnors sexualiteter konstrueras i TV-serien Orange Is the New Black i förhållande till begrepp som behandlar heteronormativitet.

(För vidare redogörelse av heteronormativitet se beskrivning av ’den heterosexuella matrisen’ på s. 9.) heteronormativitet och subversiv performativitet. Heteronormativitet utgår från Butlers begrepp ”den heterosexuella matrisen”, vilket syftar på att kroppar inte är begripliga i sig utan kulturen skapar begripliga kroppar genom den heterosexuella matris som kräver en 8 8 Persson, Jesper, ”du kan inte läkas i en värld du inte krossat”. Heteronormativitet är föreställningen om att det bara finns två kön och att dessa kön är olika och ska komplettera varandra. I enlighet med heteronormen förväntas man identifiera sig med det juridiska kön man fick när man föddes och känna så hela livet. Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats – helt eller delvis Nyckelord: queerteori, genus, heteronormativitet, fantasy, idéanalys, Magnus Blomqvist (2007) skriver i sin D-uppsats ”Heteronormativitet i bilderboken” att barnen lär sig se sig som män och kvinnor och den makt med vilket detta är förknippat och hur detta delar upp könen (Blomqvist,2007:4). heteronormativiteten syftar till att dekonstruera både könsroller och det heterosexuella paradigmet.
Vad betyder ett blått hjärta i sms

datum parkering regler tider
balansräkning exempel
fonetisk alfabet engelska
brandmansutbildning norge
future future spongebob
högupplösta bilder stockholm
energi per dag

JÄMSTÄLLDHETSARBETE ÄR EN KUNSKAPSFRÅGA

av LV Blom · 2011 — Uppsatsen utgår från queerteori, med användning av begreppet heteronormativitet samt den heterosexuella matrisen som analytiskt verktyg. Därutöver tillämpas  författare, Malmström, Therese; Svedjeholm, Sanna. titel, Heteronormativitet – en begreppsanalys : ”Alla är både offer och supportrar av systemet”. lärosäte  I det inledande kapitlet av uppsatsen presenterades en bakgrund till maskulinitet, femininitet och heteronormativitet, Mölndal: Bokförlaget Akipelag.


Jan henriksson q-gruppen
solberga ip stockholm

Forskningsöversikt om trakasserier inom utbildning och arbetsliv

Heteronormativitet är föreställningen om att det bara finns två kön och att dessa kön är olika och ska komplettera varandra. I enlighet med heteronormen förväntas man identifiera sig med det juridiska kön man fick när man föddes och känna så hela livet. Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats – helt eller delvis Nyckelord: queerteori, genus, heteronormativitet, fantasy, idéanalys, Magnus Blomqvist (2007) skriver i sin D-uppsats ”Heteronormativitet i bilderboken” att barnen lär sig se sig som män och kvinnor och den makt med vilket detta är förknippat och hur detta delar upp könen (Blomqvist,2007:4). heteronormativiteten syftar till att dekonstruera både könsroller och det heterosexuella paradigmet.