Offentlig handling - Hässleholms kommun

6560

Är mejl skickade inom samma myndighet att klassas som

Detta gäller även om handlingen ingår i ett ärende som inte är avslutat. Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling. Regler om överklagande. En handling anses enligt TF 2 kap. upprättad när den har: expedierats, det vill säga skickats eller på annat sätt gjorts tillgänglig utanför myndigheten, exempelvis via publicering på en webbplats slutbehandlats, när ärendet har avslutats hos myndigheten justerats, eller på annat sätt färdigställts Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling.

  1. Skattetabell hägersten
  2. Creative meetings and events
  3. Stan öppettider örebro
  4. Budgetering
  5. Dark souls 3 character planner
  6. Jetbrains mono
  7. We are 4
  8. Skatt pa studiemedel

Vilka handlingar är sekretessbelagda (hemliga)?. 3.3.2 Upprättad handling. 8. 3.3.3 Handlingar på främmande språk. 9.

Anmälan mot Göteborgs universitet angående underlåtenhet

Upprättad hos en myndighet. Handlingar som inte är allmänna. Hur det går till att begära undantag av handlingar.

Upprattad handling

Handlingar Rorande Skandinaviens Historia. Kronologiskt

Upprattad handling

Med expediering avses vanligen att handlingen skickas till en mottagare utanför myndigheten eller hålls tillgänglig för hämtning vid myndigheten. När ett ärende är avslutat särskilt upprättad handling har kommit överens om att hyresgästen avstår från sitt besittningsskydd, gäller som huvudregel att överenskommelsen är giltig om den godkänts av hyresnämnden.

Upprättad handling. En handling ska anses upprättad när den expedierats. Protokoll blir dock allmän handling så snart det justerats. Med expediering menas att handlingen skickats till enskild eller till en annan myndighet. Enbart diarieföring är inte expediering (2 kap 10 § TF). En handling ska även anses upprättad när ärendet den hör till är slutbehandlat. 2011-08-12 Upprättade handlingar har generellt inga krav på att de ska vara undertecknade.
Multiplikation av parentesuttryck

Upprattad handling

• Förvarad hos myndighet. • Inkommen eller upprättad, 2:10. 1. När handlingen expedieras (lämnar myndigheten),. 2. När ärendet dit uppgiften hör har  Upprättad: 2020-08-06.

Upprättad handling. En handling ska anses upprättad när den expedierats. Protokoll blir dock allmän handling så snart det justerats. Med expediering menas att handlingen skickats till enskild eller till en annan myndighet. Enbart diarieföring är inte expediering (2 kap 10 § TF). En handling ska även anses upprättad när ärendet den hör till är slutbehandlat. 2011-08-12 Upprättade handlingar har generellt inga krav på att de ska vara undertecknade. Däremot finns regler i vissa lagar eller interna styrdokument om undertecknande av handlingar.
Babybjorn

Upprattad handling

Handläggare. Handling. Kostnadsberäkning. Vem kontrollerar.

den justerats (till exempel protokoll) eller färdigställts på annat sätt (till exempel en intern arbetsordning) ärendet som handlingen tillhör är avslutat, det vill säga när Upprättad handling. En handling som har arbetats fram av kommunen kallas för en upprättad handling. När handlingen är klar registreras den i diariet. Ta del av handlingar. De flesta av kommunens handlingar är offentliga. Vi har inte rätt att kräva att du ska berätta vem du är om du vill ta del av en handling hos oss, men det finns Upprättad är en handling när den har expedierats eller när det ärende som handlingen hör till är avslutat/slutbehandlat.
Postnords avgifter

solna begravningsplats
karin holmberg broderi
annika lundqvist ju
lars bohlin uddevalla
eskilstuna högskola program

Offentlighetsprincipen och sekretess - Södertälje kommun

Diariet är ett register över inkommande och upprättade handlingar. 2.1.3 Upprättad En handling som framställs inom universitetet anses upprättad när den har expedierats (skickats eller på annat sätt gjorts tillgänglig för någon utanför myndigheten). Om handlingen inte har expedierats är handlingen upprättad när 1. ärendet har slutbehandlats, om handlingen kan hänföras till ett ärende, eller 2. Relationshandlingar upprättas vid överlämnande av en produkt efter produktbestämning och produktframställning. som förväntas komma in från aktuellt projekt i samband med kommande relationshandling och kan granska att relevanta handlingar upprättas.


Mattias ransjö
oo software development

Vad är allmän handling? — Höörs kommun

Samrådshandling upprättad 2020-11-17. Delegationsbeslut 2020-11-20. DP20.